top of page

Advokatbyrån förvaltar nationalskalden Evert Taubes upphovsrättigheter. Ett uppdrag som lika mycket är en kulturgärning. Skyddstiden för upphovsrättigheterna efter Evert Taube är 70 år räknat från år 1976 då Evert Taube avled och gäller fram till år 2046.

 

Företag, organisationer, myndigheter och privatpersoner som i olika sammanhang vill använda sig av musik, texter eller bilder av Evert Taube måste ha tillstånd för detta och i de flesta fall betala ersättning för nyttjandet.

 

För frågor om tillstånd kan advokat Carl Magnus Lilienberg kontaktas på telefon 08-6780909 eller e-mail advokat@lilienberg.se.

 

Artikel gällande förvaltningen.

 

Besök gärna Taubesällskapet här 

bottom of page