Visa mer

Genom vårt internationella nätverk kan vi åta oss uppdrag med koppling till Frankrike, Italien, Thailand och USA (Florida). Vi kan erbjuda specialistkunskap när det gäller internationella dödsbon och arvstvister samt skilsmässor, med koppling till dessa länder. Vi kan även förmedla juridisk rådgivning gällande exempelvis fastighetsköp i dessa länder.

Adress

Karlavägen 24

114 31 Stockholm

Fax:

+46 (0) 8-678 09 19

Telefon: